Saznajte više o našim najnovijim vestima i aktivnostima Resursni centar za nestala lica (RCNL) nastavlja aktivnosti povodom obeležavanju 30. avgusta, Međunarodnog dana žrtava prisilnih nestanaka Opširnije Saznajte više o našim najnovijim vestima i aktivnostima Resursni Centar za Nestala Lica zajedno sa članovima udruženja porodica nestalih lica „Kosovski stradalnici“  iz Beograda, obeleželi su 30. avgust, međunarodnog dana nestalih lica. Opširnije

Poboljšava pristup informacijama

Poboljšava pristup informacijama i materijalima o nestalim osobama za sve zainteresovane strane i držati vladu odgovornom u ispunjavanju svojih obaveza u rasvetljavanju sudbine svih nestalih lica.

Spaja zajednice

Služi kao neutralno mesto sastanka i razmene informacija za porodice nestalih lica svih etničkih grupa na Kosovu

Podiže svest i razumevanje

Podiže svest i razumevanje šire javnosti o nestalim osobama na Kosovu;

O nama

NVO „Resursni Centar za Nestala Lica“ je jedinstvena organizacija na Kosovu koja okuplja porodice nestalih lica iz svih etničkih grupa, podstičući saradnju među njima u cilju razmene znanja radi rasvetljavanja sudbine nestalih lica na Kosovu. Osnovna misija „Resursnog Centra za Nestala Lica“je da služi kao stalni podsetnik vladi u ispunjavanju njihovih obaveza u rasvetljavanju sudbine svih nestalih lica na Kosovu. Resursni Centar za Nestala Lica osnovali su u martu 2017. godine predstavnici porodica nestalih kosovskih Albanaca i kosovskih Srba, i finansiran je od strane UNMIK-a tokom prvih 18 meseci. Danas Resursni Centar za Nestala Lica ima podršku od strane britanske ambasade, američke ambasade, švajcarske ambasade kao i ključnnih strateških partnera, deluje u saradnji sa kancelarijom predsednika Kosova, vladinom komisijom za nestala lica, kancelarijom visokog komesara za ljudska prava - OHCHR / odeljenje za ljudska prava UNMIK-a, kancelarijom Evropske unije na Kosovu, programom Ujedinjenih nacija za razvoj - UNDP na Kosovu, međunarodnom komisijom za nestala lica - ICMP Kosovo, međunarodnim komitetom crvenog krsta - ICRC Kosovo, Kosovo Alumni Sjedinjenih Američkih Država - KUSA Kosovo, NVO Integra, NVO Centar za mir i toleranciju, NVO Fond za humanitarno pravo, forumZFD i NVO Nova perspektiva.

Činjenice i brojke

0

nestale osobe

0

godina
„Resursni Centar za Nestale Lica ostaje posvećen rasvetljavanju sudbine nestalih i koristiće svaku priliku koja je dostupna na Kosovu i u inostranstvu da podigne svoj glas dok se ne pronađe i poslednja osoba.“
Bajram Qerkinaj i Milorad Trifunović, suosnivači RCNL-a
Vesti
Priče

„Bilo je mnogo slučajeva kada bi se porodice okupljale da zajedno čekaju tela svojih rođaka, Srba i Albanaca. Teško je videti majke koje su izgubile decu kako čekaju. Moja majka je preminula, ali nikada ne mogu da zaboravim šta mi je rekla pre nego što je umrla: „Ne dolazi mi na drugi svet, a da nemaš vesti o svom bratu“

Milorad Trifunović
Predstavnik porodica nestalih kosovskih Srba

Ključni strateški partneri i partneri podrške