O nama

Naša pozadina

NVO „Resursni Centar za Nestala Lica“ je jedinstvena organizacija na Kosovu koja okuplja porodice nestalih lica iz svih etničkih grupa, podstičući saradnju među njima u cilju razmene znanja radi rasvetljavanja sudbine nestalih lica na Kosovu. Osnovna misija „Resursnog Centra za Nestala Lica“je da služi kao stalni podsetnik vladi u ispunjavanju njihovih obaveza u rasvetljavanju sudbine svih nestalih lica na Kosovu. Resursni Centar za Nestala Lica osnovali su u martu 2017. godine predstavnici porodica nestalih kosovskih Albanaca i kosovskih Srba, i finansiran je od strane UNMIK-a tokom prvih 18 meseci. Danas Resursni Centar za Nestala Lica ima podršku od strane britanske ambasade, američke ambasade, švajcarske ambasade kao i ključnnih strateških partnera, deluje u saradnji sa kancelarijom predsednika Kosova, vladinom komisijom za nestala lica, kancelarijom visokog komesara za ljudska prava - OHCHR / odeljenje za ljudska prava UNMIK-a, kancelarijom Evropske unije na Kosovu, programom Ujedinjenih nacija za razvoj - UNDP na Kosovu, međunarodnom komisijom za nestala lica - ICMP Kosovo, međunarodnim komitetom crvenog krsta - ICRC Kosovo, Kosovo Alumni Sjedinjenih Američkih Država - KUSA Kosovo, NVO Integra, NVO Centar za mir i toleranciju, NVO Fond za humanitarno pravo, forumZFD i NVO Nova perspektiva.

Naši ciljevi

Služi kao neutralno mesto za sastanke i razmenu informacija porodicama nestalih lica svih etničkih grupa na Kosovu;
Poboljšati pristup informacijama i materijalima o nestalim osobama za sve zainteresovane strane;
Podiže svest i razumevanje šire javnosti o nestalim osobama na Kosovu;
Drži vladu odgovornom u ispunjavanju svojih obaveza u rasvetljavanju sudbine svih nestalih osoba.

Naš tim

Bajram Qerkinaj
Izvršni direktor
Nataša Božilović
Program menadžer
Mërgim Memoviq
Programski službenik

Ključni strateški partneri i partneri za podršku: