Resursni centar za nestala lica (RCNL) nastavlja aktivnosti povodom obeležavanju 30. avgusta, Međunarodnog dana žrtava prisilnih nestanaka

Resursni centar za nestala lica (RCNL) nastavlja aktivnosti povodom obeležavanju 30. avgusta, Međunarodnog dana žrtava prisilnih nestanaka
Glavni događaj održan je 25. avgusta, forum na temu „POTREBA ZA DEPOLITIKACIJOM PITANJA NESTALIH LICA!“ gde su se okupili predstavnici svih relevantnih institucija koje se bave pitanjem nestalih lica i porodice nestalih lica, kako bi razgovarali o najosetljivijem pitanju u vezi sa procesom rasvetljavanja sudbine nestalih lica na Kosovu.
Zaključci sa foruma:
• Porodice su naglasile da je istina od suštinskog značaja za njih, iako se bol ne može izlečiti, niti se njihovi najmiliji mogu vratiti.
• Pitanje nestalih lica je humanitarno pitanje, ali se neizbežno rešava politikom.
• Pitanje nestalih lica i rasvetljavanje njihove sudbine je i pravno pitanje jer su nestali nasilno odvedeni, a zakonska je obaveza nadležnih institucija da rasvetle njihovu sudbinu, bez obzira na etničku pripadnost.
• Postignut je napredak u procesu rasvetljavanja sudbine nestalih i postoji mnogo lokacija na kojima su vršena iskopavanja, 73% posmrtnih ostataka nestalih lica je pronađeno od početka procesa.
• Dnevna politika ometa pitanje nestalih lica, produžavajući neophodne procese za rešavanje ovog problema.
• Regionalna saradnja će dati odgovore i omogućiti razmenu informacija u procesu rasvetljavanja sudbine nestalih lica.